(صدای خنده)

- چقدر خوبه که هستی

+ تا همیشه می مونم تا حالت خوب باشه

- معلوم نیست فردا چی میشه چطور با اطمینان میگی؟

+ چون دوست دارم

= علی پاشو کلاس دیر شد حذفت میکنه ها

+ به جهنم منو که همه حذف کردن اینم روش


نباید خیلی حرفا رو جدی گرفت بیخیال

منبع : adam is typing... |پریش
برچسب ها :